ceglana ściana logo

Regulamin sklepu internetowego

Zapis dotyczy płytek  z cegły naturalnej:


§ 1. Sklep internetowy ceglana-sciana.pl należy do: Ceglana ściana., ul. Choińskiego , 96-300 Żyrardów, NIP: 838 178 24 51
§ 2. Termin realizacji zamówienia: do 21 dni roboczych od dnia otrzymania płatności (przez: Ceglana ściana) za zamówiony towar, niezależnie od sposobu złożenia zamówienia.
§ 3. Rozmiary płytek lub narożników mogą się między sobą istotnie różnić. Produkty naturalne, historyczne (pochodzące z XIX lub XX ). Istnieje możliwość przebarwień, pozostałości zapraw, różnic kolorystycznych, odprysków, uszczerbień, pęknięć, nierównej powierzchni oraz krawędzi i różnic w wymiarach- co jest naturalną cechą towaru.
§ 4. Dopuszcza się możliwość pęknięcia do 20% płytek podczas transportu (pęknięta płytka nie traci swoich właściwości, bez problemu można ją przykleić na ścianę - będzie widoczna wtedy linia pęknięcia, jak na rzeczywistych ścianach wzniesionych z użyciem starych cegieł). Wynika to z fizycznych właściwości starych cegieł. Dokonując zakupu klient przyjmuje do wiadomości ten fakt i akceptuje go.
§ 5. Obowiązkiem klienta jest sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera lub pracownika poczty i w razie stwierdzenia uszkodzeń spisanie protokołu szkody, po czym ten fakt nalezy niezwłocznie nam zgłosić.
§ 6. W podany m2 (płytek) lub metrów bieżących (narożników) danego produktu wliczona jest fuga o szerokości ok. 1-2 cm.
§ 7. Otrzymane produkty mogą być wilgotne (jest to związane z procesem produkcji), co może powodować rozmakanie kartonów, należy  w dniu dostawy rozpakować płytki umożliwiając im swobodny dostęp powietrza. (opakowań).
§ 8. Dokonując zakupu klient wyraża zgodę na dostarczenie dowodu zakupu  w formie elektronicznej na adres e-mail (w treści wiadomości lub w pliku pdf) podany podczas składania zamówienia.
§ 9. Uprawnienie do odstąpienia od umowy:
Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy na następujących warunkach:
Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta weszła w posiadanie rzeczy.
W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismem wysłanym pocztą polską lub pocztą elektroniczną z adresu e-mail zarejestrowanego w naszym systemie).

W przypadku zwrotu należy zwrócić wszystkie zakupione przedmioty  w niezmienionej ilości ani postaci.
W celu odstąpienia od umowy klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy (co nie jest obowiązkowe).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, należy przesłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na adres e-mail, lub w formie pisemnej (pocztą lub kurierem- liczymy datę doręczenia go).
§ 11. Skutki odstąpienia od umowy dla klienta, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego:
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas,czyli odbiór osobisty w siedzibie firmy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie wskazany został przez Was inny sposób; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Ceglana ściana ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu doręczenia zwracanego towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres Ceglana ściana, ul. Choińskiego, 96-300 Żyrardów, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (koszt zwrotu towaru nie jest państwu zwracany!).
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikającego z korzystania z niej w sposób inny niż wynika to z jej charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
W przypadku zniszczenia opakowania, uszkodzenia opakowania, doprowadzenia opakowania do stanu uniemożliwiającego dalsze wykorzystanie go lub odesłania rzeczy w opakowaniu zastępczym zostaną Państwo obciążeni kosztem (lub Państwa zwrot zostanie pomniejszony o kwotę) opakowania w wysokości : 20 PLN brutto za m2 (niezależnie od rodzaju płytek), 1 PLN brutto za 1 sztukę narożnika (niezależnie od rodzaju).
W wypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
§ 12. Użytkując strony www Ceglana ściana wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przedstawienia mi oferty produktów, usług i prowadzenia marketingu przez Ceglana ściana oraz potwierdzam otrzymanie informacji, że:
administratorem danych jest Ceglana ściana z siedzibą w Żyrardowie, ul. Choińskiego;
zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, oraz podmiotom współpracującym z Ceglana ściana;
przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, a ich podanie jest dobrowolne.
podanie adresu e-mail lub numeru telefonu jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie informacji handlowych od Ceglana ściana lub podmiotów współpracujących z Ceglana ściana
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).
§ 13. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji zakupionego towaru lub usługi w terminie do 14 dni od daty otrzymania towaru lub usługi od Ceglana ściana. Reklamacje należy wnieść e-mailem na adres: info@ceglana-sciana.pl lub drogą pocztową na adres firmy. Reklamacje zgłaszane w innej formie, oraz zgłaszane po terminie nie będą uwzględniane. Prawidłowo złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni roboczych, liczonych od daty doręczenia reklamacji.
§ 14. Ceglana ściana przyjmuje płatności w postaci: płatności gotówkowych (w siedzibie firmy), przelewów na rachunek bankowy spółki, płatności PayU (w tym płatności dokonywanych za pomocą kart płatniczych i kredytowych). W siedzibie firmy nie ma możliwości dokonywania płatności za pomocą kart płatniczych i kredytowych.
§ 15. Złożenie zamówienia w dowolnej formie oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu i ograniczeń oraz niedogodności mogących z niego wynikać (jest to związane ze specyfiką produktu).

Zapis dotyczy betonu architektonicznego , oraz płytek wykonanych z betonu , gipsu itd:


§ 1. Sklep internetowy ceglana-sciana.pl należy do: Ceglana ściana., ul. Choińskiego , 96-300 Żyrardów, NIP: 838 178 24 51
§ 2. Termin realizacji zamówienia: do 21 dni roboczych od dnia otrzymania płatności (przez: Ceglana ściana) za zamówiony towar, niezależnie od sposobu złożenia zamówienia.
§ 3. Rozmiary płyt z betonu architektonicznego  mogą odbiegać od wymiaru max 1%, różnice kolorystyczne są naturalną cechą towaru.
§ 4. Dopuszcza się możliwość niewielkich odkształceń powierzchniowych (krzywizn) , max 3 %  , jest to naturalną cechą betonu.
§ 5. Obowiązkiem klienta jest sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera lub pracownika poczty i w razie stwierdzenia uszkodzeń spisanie protokołu szkody, po czym ten fakt nalezy niezwłocznie nam zgłosić.
§ 6. Dokonując zakupu klient wyraża zgodę na dostarczenie dowodu zakupu  w formie elektronicznej na adres e-mail (w treści wiadomości lub w pliku pdf) podany podczas składania zamówienia.
§ 7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy:
Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy na następujących warunkach:
Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta weszła w posiadanie rzeczy.
W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismem wysłanym pocztą polską lub pocztą elektroniczną z adresu e-mail zarejestrowanego w naszym systemie).
W celu odstąpienia od umowy klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy (co nie jest obowiązkowe).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, należy przesłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na adres e-mail, lub w formie pisemnej (pocztą lub kurierem- liczymy datę doręczenia go).
§ 8. Skutki odstąpienia od umowy dla klienta, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego:
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas,czyli odbiór osobisty w siedzibie firmy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie wskazany został przez Was inny sposób; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Ceglana ściana ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu doręczenia zwracanego towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres Ceglana ściana, ul. Choińskiego, 96-300 Żyrardów, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (koszt zwrotu towaru nie jest państwu zwracany!).
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikającego z korzystania z niej w sposób inny niż wynika to z jej charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
W przypadku zniszczenia opakowania, uszkodzenia opakowania, doprowadzenia opakowania do stanu uniemożliwiającego dalsze wykorzystanie go lub odesłania rzeczy w opakowaniu zastępczym zostaną Państwo obciążeni kosztem (lub Państwa zwrot zostanie pomniejszony o kwotę) opakowania.

W wypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
§ 9. Użytkując strony www Ceglana ściana wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przedstawienia mi oferty produktów, usług i prowadzenia marketingu przez Ceglana ściana oraz potwierdzam otrzymanie informacji, że:
administratorem danych jest Ceglana ściana z siedzibą w Żyrardowie, ul. Choińskiego;
zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, oraz podmiotom współpracującym z Ceglana ściana;
przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, a ich podanie jest dobrowolne.
podanie adresu e-mail lub numeru telefonu jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie informacji handlowych od Ceglana ściana lub podmiotów współpracujących z Ceglana ściana
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).
§ 10. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji zakupionego towaru lub usługi w terminie do 14 dni od daty otrzymania towaru lub usługi od Ceglana ściana. Reklamacje należy wnieść e-mailem na adres: info@ceglana-sciana.pl lub drogą pocztową na adres firmy. Reklamacje zgłaszane w innej formie, oraz zgłaszane po terminie nie będą uwzględniane. Prawidłowo złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni roboczych, liczonych od daty doręczenia reklamacji.
§ 11. Ceglana ściana przyjmuje płatności w postaci: płatności gotówkowych (w siedzibie firmy), przelewów na rachunek bankowy i płatności PayU (w tym płatności dokonywanych za pomocą kart płatniczych i kredytowych). W siedzibie firmy nie ma możliwości dokonywania płatności za pomocą kart płatniczych i kredytowych.
§ 12. Złożenie zamówienia w dowolnej formie oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu i ograniczeń oraz niedogodności mogących z niego wynikać (jest to związane ze specyfiką produktu).


Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO informujemy, że nasza strona podlega powyższej polityce prywatności.

§ 13. Użytkując strony  internetowe Ceglana Ściana , wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przedstawienia mi oferty produktów, usług i prowadzenia marketingu przez firme Ceglana Ściana , jednocześnie potwierdzam otrzymanie informacji, że:

a) Administratorem danych jest Ceglana Ściana z siedzibą  w 96-300 Żyradów ul.Choinskiego 2
b) Zgromadzone dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
c) Przysługuje mi prawo wglądu do zgromadzonych  danych oraz ich zmiany na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, a ich podanie jest dobrowolne.
d) Podanie adresu e-mail lub numeru telefonu oznacza zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od firmy Ceglana
e) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
f) Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach marketingowych. Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest analityka internetowa strony www, analiza odwiedzin, kontakt z klientami oraz potencjalnymi klientami firmy.
Dlaczego ceglana-sciana.pl

grunt ceglanascina

autentyczny wygląd

grunt ceglanascina

wszechstronne zastosowanie

grunt ceglanascina

łatwy montaż

grunt ceglanascina

przyjazne środowiskuSzybka realizacja zamówienia

grunt ceglanascina

Po złożeniu zamówienia , bezzwłocznie zajmujemy się jego realizacją

grunt ceglanascina

Jeśli zamówione produkty mamy na stanie , wysyłamy je w ciągu 48 H

grunt ceglanascina

Może zdażyć się sytuacja , że płytki bedzięmy musieli wyprodukować specjalnie na Twoje zamówienie (max. 7 dni)

grunt ceglanascina

Selekcja , pakowanie , zabezpieczanie i wysyłka to już ostatni krok w nasze firmie aby Twoja ściana nabrała niepowtarzalnego wyglądu.22